Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Rakouská mediální scéna

Média

Language

Rakouská mediální scéna

Na vydávání tištěných médií se ve Vídni, především u celostátních titulů s největšími náklady, výrazně podílejí přední německé vydavatelské koncerny. Vycházejí také vlivné noviny jednotlivých spolkových zemí, které vydávají regionální rakouská nakladatelství. Na trhu elektronických médií jednoznačně vede rakouský rozhlas ORF. V minulých letech se na mediální scéně výrazně etablovala internetová média, která jsou i nadále silně na vzestupu.

Elektronická média
ORF dominuje na trhu elektronických médií
Moderátorka před logem ZiB 20
Logo stanice ORF

Lisa Gadenstätter patří do týmu moderátorů stanice ZiB 20

Na trhu s elektronickými médii jednoznačně vede veřejnoprávní Rakouský rozhlas a televize (ORF). Základní kámen jeho dnešní koncepce byl položen v roce 1967, a to díky rozhlasové reformě, kterou o tři roky dříve, v roce 1964, iniciovalo v ORF referendum. Šlo o první lidové hlasování za doby druhé rakouské republiky; mělo za cíl odstranění proporčního zastoupení politických stran v ORF a získání politické nezávislosti. Referenda se zúčastnilo 832 353 oprávněných voličů a vyústilo v roce 1996 v nový rozhlasový a televizní zákon. Tento zákon se stal základem pro reformu v roce 1967. Díky reformě dosáhl ORF plné programové, personální i finanční nezávislosti. V říjnu 2011 rošířila televize ORF svou nabídku vysílacích kanálů. K ORF 1 a ORF-2 přibyl ORF III, který se zaměřuje hlavně na milovníky kultury a ORF Sport+, který přináší 24 hodin převážně rakouské sportovní pořady.

Městská televize pro Vídeň
OKTO – televizní vysílání pro vídeňské občany

V roce 2005 odstartovalo na Vídeňském telekabelu (Wiener Telekabel) vysílání televize pro obyvatele města Vídně OKTO. Do dnešní doby ji sleduje asi milion Vídeňanů. (Zdroj: AGTT / GfK Teletest, 2. pololetí 2010), což odpovídá 72% všech vídeňských domácností. Okto je možné sledovat prostřednictvím kabelové televize nebo po internetu po celém Rakousku.

Různá vídeňská společenství mohou televizi OKTO nejen zadávat témata pro vysílání ale mohou je hned také sama vyrábět. Více než 110 pořadů a cyklů od různých společenství a z vlastní produkce, které sleduje měsíčně až 283 000 diváků, tvoří dnes doplňkovou programovou nabídku k veřejnoprávním a soukromým televizním stanicím.

OKTO usiluje o rozmanitost pořadů a vyzývá okolí ke spolupráci. Tomu odpovídá mezinárodní program: Zpravodajské formáty jako „EAVUSTURY A Günlügü“ nebo magazín „Afrika TV“ vysílají zásadně vícejazyčně. Naposledy byla v květnu 2011 sjednána se zemským studiem ORF Vídeň koprodukce pro tureckou komunitu. Od té doby informuje pořad "Wien heute - Haber Magazin", který má tureckého moderátora a příspěvky jsou opatřeny titulky,  o tom nejdůležitějším, co se během týdne událo. Okto generelně usiluje o to, aby bylo co nejvíce pořadů opatřených titulky. Televize OKTO je financována městem Vídní.

 

Christian Jungwirth před logem stanice OKTO
logo stanice OKTO

Śéfem kanálu OKTO je od roku 2005 Christian Jungwirth

wien.at-TV 

wien.at-TV nabízí informace z Vídně, týdně obměňovaná stěžejní témata jakož i informace k akcím, informace pro zákazníky a zábavu. Vysílání je on-line dostupné na www.wien.at/tv a na W24 přes vídeňskou kabelovou televizi (Wiener Kabelnetz), denně ve 14,30 a v 19,30 hod.

 a v neděli ve 20 hod.

Soukromé stanice v Rakousku
W 24

W 24 je kabelová televize, která usiluje o získání plnohodnotné pozice mezi privátními stanicemi a svůj další rozvoj jako místní vídeňská televize. To by se také mělo podařit při jejím znovuuvedení v roce 2012. V 6,00 hod. začíná ranní program s aktuálními zprávami, vysílá se po 24 hodin.

ATV a ATV2

Dne 1. června 2003 vysílala poprvé rakouská soukromá stanice ATV, tehdy ještě ATVplus. V Rakousku byl schválením zákona o soukromých televizních stanicích v červnu 2001 konečně vytvořen právní podklad pro soukromé televizní vysílání. ATV patří nyní k předním soukromým stanicím v Rakousku. V prosinci 2011 záhájil vysání její druhý kanál ATV2, jehož cílovou skupinu tvoří především mladí lidé.

Austria 9

V prosinci 2007 zahájila vysílání Austria 9. Jméno stanice symbolizuje devět rakouských spolkových zemí. Soukromá stanice náleží z větší části německé vydavatelské společnosti Burda-Verlagsgruppe.

PULS 4

Nový program vychází z vídeňské městské stanice Puls TV, který byl v srpnu 2007 převzat od německé skupiny vysílacích stanic ProSiebenSat.1 Austria a je tak čtvrtou stanicí „rodiny“ ProSiebenSat.1 v Rakousku.

Servus TV

Kvalitní nadnárodní stanice pro celou alpsko-dunajsko-jaderskou oblast. V roce 2007 převzal Dietrich Mateschitz se svým mediálním zastupitelstvím „Red Bull Mediahouse“ lokální kanál Salzburg TV, který začal od 1. října 2009 vysílat jako Servus TV. „To, co běží na soukromých stanicích, není vhodné pro člověka s humanistickým vzděláním. Chci ukázat, že je možné vytvořit i inteligentní soukromou televizi,“ uvedl výrobce s energetickým nápojem na vysvětlenou. V říjnu 2010 dosáhlo vysílání 0,5procentního podílu na trhu a tato tendence nadále stoupá.

Rozhlas

V rozhlasovém vysílání konkurují ORF stále více soukromé stanice. Veřejnoprávní stanice Ö1 (Kultura a klasika), regionální stanice od Rádia Burgenland až k Rádiu Vorarlberg, Ö3 (mainstream) a FM4 (alternativní programy) jsou konfrontovány se soukromými komerčními stanicemi KroneHit, Radio Arabella, 88,6, Antenne Wien, Energy 104,2 a Radio Stephansdom. Od roku 1998 vysílá místní nekomerční stanice Lokalradio orange 94,0. Na programu se podílí 500 dobrovolníků, kteří se starají o cca 200 pořadů ve více než 15 jazycích.

Tištěná média

Více než dvě třetiny Rakušanů čtou pravidelně noviny a časopisy, což je okolo pěti milionů lidí z celkového počtu víc než osmi milionů obyvatel. Vedoucí místo na trhu náleží již po mnoho desítek let bulvárním novinám malého formátu „Kronen Zeitung“. O druhé místo se pře „Kurier“, který vychází ve Vídni, a „Kleine Zeitung“ tištěné ve Štýrském Hradci.

Samostatná jsou i tištěná média v dalších rakouských spolkových zemích. V Linci jsou to „Oberösterreichische Nachrichten“, v Innsbrucku vedou „Tiroler Tageszeitung“v Salcburku „Salzburger Nachrichten“ a v nejzápadnější části Rakouska „Vorarlberger Nachrichten“. Z vídeňských seriózních listů, jež vycházejí denně na území celého Rakouska, vede „Der Standard“, následovaný „Die Presse“.

Nejstaršími novinami Vídně i Rakouska jsou „Wiener Zeitung“, založené 8. srpna 1703 jakožto „Wiennerisches Diarium“. Dnešní název mají od 1. ledna 1780. Tím jsou také nejstarším dosud vycházejícím deníkem na světě. Od roku 1810 jsou „Wiener Zeitung“ i úředním věstníkem.

Pohled na různé noviny
Čtenáři v kavárně

Od bulváru až po klasické seriózní deníky. Rakousko se může pochlubit pestrou mediální scénou

Vídeňské městské noviny „Falter“

Rakouskou nabídku tisku oživil od roku 1977 městský vídeňský týdeník Falter. Falter zaujme svým obsáhlým a kritickým pojetím a přináší zprávy z politiky, médií, kultury a vídeňského života ve městě z levicově liberální perspektivy. Od jara 2005 vychází také ve Štýrsku jeho regionální mutace. V rozsáhlé nabídce kulturních a jiných pořadů se lze dočíst o akcích, konaných v příhraničních regionech sousedních zemí, t.j. Slovensku, České republice a Maďarsku.

Mediální analýzy ukazují nové trendy

Mediální analýza z roku 2011 vykazuje aktuální vývoj čtenářů ve Vídni. Zdarma nabízené noviny „Heute“ s dosahem 41,5 procent  ve Vídni jsou na prvním místě a v roce 2012  předběhly poprvé noviny „Kronen Zeitung“, které vévodí trhu tištěných médií. (Pozn.: Oba produkty pocházejí od vydavatele Dichanda). Na prvním místě v celém Rakousku zůstává však i nadále „Krone“. Další trendy: Všeobecně ztrácejí v porovnání s minulými roky dosah deníky, kvalitní noviny si ale drží stabilitu. Mediální analýza za rok 2011 potvrzuje další trend vývoje směrem k regionálním a lokálním médiím.

„Heute“ předběhlo „Kleine Zeitung“

Zdarma distribuované noviny „Heute“ dosáhly také celostátně dobrého výsledku. Vídeňské listy předhonily v roce 2011 v dosahu dokonce tradičně největší zemský deník, a to „Kleine Zeitung“ , který sídlí ve Štýrském Hradci. V domovských spolkových zemích novin „Kleine Zeitung“, ve Štýrsku a Korutanech, je dokonce nejsilnějším deníkem. Jeho podíl na trhu dosahuje ve Štýrsku 48,8% prozent, v Korutanech 52,4%. V obou těchto spolkových zemích je tudíž před novinami „Kronen Zeitung“, které celoplošně dominují.

wien.at – Média města Vídně

Také samotné rakouské hlavní město Vídeň vydává celou řadu vlastních médií. Tyto iniciativy spadají pod Tiskovou a informační službu města Vídně (Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, PID) neboli 53. odbor vídeňského magistrátu. Tato média vycházejí pod souhrnným názvem „wien.at“. Velký ohlas má přitom webový portál http://www.wien.gv.at. Obsahuje okolo 130.000 stránek a měsíčně jej navštíví 908.000 návštěvníků (srpen 2012). Tím se řadí mezi největší internetové portály Rakouska. Existuje jak v anglické verzi (http://www.wien.gv.at/english), tak v bosenském, chorvatském, srbském a tureckém jazyce. Provoz portálu byl zahájen v květnu 1995. Na jaře 2010 byla stránka podrobena obsáhlé revitalizaci.

Paleta mediálních služeb města Vídně, koordinovaná PIDem, je velice rozsáhlá. Sahá od vlastní, tradiční zpravodajské agentury „rathaus-korrespondenz“, přes četné tituly jako například bezplatný časopis pro všech 950 000 vídeňských domácností až po publikace pro zaměstnance magistrátu a vydávání úředních dokumentů.


obálka magazínu City&Life
obálka magazínu Výzkumy&Objevy
obálka magazínu Děti&Spol.

Hlavní město Vídeň nabízí široký výběr médií pro každou cílovou skupinu

wien.at – magazíny

„Podávat informace přesně tehdy, když je lidé potřebují“, to je cílem zdarma poskytovaných magazínů wien.at-magazíny města Vídně. Mají doprovázet Vídeňanky a Vídeňany v jejich důležitých etapách života.• City Life - magazín pro více zábavy a budoucnost

• Bádat objevovat – magazín pro chytré hlavy

• Děti spol. – stránky kolem prvních deseti let věku

• Život radost – pro Vídeňanky a Vídeňany v jejich nejlepších letech

• Svět město – pro nové Vídeňanky a Vídeňany
• Blaho & zdravotní stav – magazín pro pacienty v nemocnicích města Vídněwien.at-magazíny mohou být objednány zdarma. Vycházejí čtyřikrát do roka.Agentura „rk-rathaus-korrespondenz“ je po „Austria Presse Agentur APA“ největší tiskovou agenturou v Rakousku. „rk“ vznikla v roce 1861. Její předchůdkyně se jmenovala „Correspondenz Gall“, podle svého zakladatele Josefa Galla (1820–1898).Velký úspěch má také takzvaný „virtuální úřad“ (virtuelles Amt) na vídeňském webovém serveru „wien.at“. Vedle informací o Vídni nabízí přes šest set stránek týkajících se úřadu a kolem 200 různých elektronických služeb, jako jsou rezervace termínů, objednání dokumentů nebo „e-platby“. Některé cesty na úřad je tak již možno vyřídit on-line. Kromě toho město Vídeň provozuje kolem třiceti databází k nejrůznějším tématům.Tisková a informační služba města Vídně, PID, vytváří mimo jiné tiskové zprávy, upravuje internetové stránky, produkuje fotografie a organizuje tiskové konference. K nejdůležitějším náplním její činnosti patří péče o žurnalisty z Rakouska i zahraničí. Žurnalistům poskytuje vlastní servis.


In Touch with Europe – wieninternational.at

Město Vídeň se zaměřuje též na práci s veřejností přesahující hranice. V jedenácti zemích střední a východní Evropy je touto činností městem Vídní pověřena mediální společnost Compress. V těchto zemích se v roce 2012 podařilo zveřejnit v rozličných médiích na 10.000 článků o Vídni. Bližší informace jsou k tomuto tématu uvedeny na homepage www.compresspr.at. Od roku 2006 vydává  Compress týdně internetový magazín www.wieninternational.at.

Každý čtvrtek vycházejí v mezinárodním kontextu z různých perspektiv aktuality o Vídni, především z oblasti kultury, hospodářství a politiky. Dalšími stěžejními body je jedenáct partnerských měst města Vídně ze střední, jižní a východní Evropy a také rozvoj Evropské unie.


vydání magazínu enjoy Vienna
Larry Hagmann s časopisem enjoy Vienna

enjoy Vienna své čtenáře láká už přes 40 let

On-linemedium je doplňkem k tištěnému médii Enjoy Vienna, které vychází měsíčně (náklad 115 000 ks). Je k dostání zdarma a slouží především k uvítání cestujících při příletu na vídeňské letiště a také se, taktéž zdarma, rozesílá po celém světě. Oba produkty vycházejí v němčině i v češtině.


redaktion