Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Média města Vídně

Média

Language

Média města Vídně

Rakouské spolkové hlavní město Vídeň vydává celou řadu vlastních médií. Tyto iniciativy spadají pod Tiskovou a informační službu města Vídně (Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien, PID) neboli 53. odbor vídeňského magistrátu. Paleta mediálních služeb města Vídně sahá od vlastní, tradiční zpravodajské agentury „rathaus-korrespondenz“, přes četné tituly jako například bezplatný časopis "wien.at - Das Infoblatt Ihrer Stadt" ("wien.at - informační lístek Vašeho města"), který je zdarma dodáván do všech 950 000 vídeňských domácností. "Wien, unsere Stadt" ("Vídeň, naše město") bylo v roce 1974 prvním poštou zdarma zasílaným tiskovým materiálem vydávaným městem samotným. Po nesčetných zdokonalováních dostávají od roku 2000 všechny vídeňské domácnosti měsíčně 32-stránkový časopis zdarma do svých poštovních schránek.

wien.at – magazíny

„Podávat informace přesně tehdy, když je lidé potřebují“, to je cílem zdarma poskytovaných magazínů wien.at-magazíny města Vídně. Mají doprovázet Vídeňanky a Vídeňany v jejich důležitých etapách života.
• Bádat a objevovat – informace k vědě, výzkumu a inovacím ve Vídni

• Děti a spol. – informace a služby pro rodiny ve Vídni

• Život a radost – informace pro Vídeňanky a Vídeňany v jejich nejlepších letech
• Trh a různorodost - informace a služby k vídeňským trhům wien.at-magazíny mohou být v tiskové formě objednány zdarma nebo jako e-tisk. Vycházejí čtyřikrát do roka.Cityandlife.at představuje webový portál města Vídně pro mladistvé. Mladiství mezi 14. a 18. rokem zde naleznou zajímavé informace k tématům jakými jsou lifestyle, pracovní příležitosti a láska.


In Touch with Europe – wieninternational.at

Město Vídeň se zaměřuje též na práci s veřejností přesahující hranice. V jedenácti zemích střední a východní Evropy je touto činností městem Vídní pověřena mediální společnost COMPRESS. V těchto zemích se v roce 2012 podařilo zveřejnit v rozličných médiích na 10 000 článků o Vídni. Bližší informace jsou k tomuto tématu uvedeny na homepage www.compresspr.at. Od roku 2006 vydává  COMPRESS týdně internetový magazín www.wieninternational.at.

Každý čtvrtek vycházejí v mezinárodním kontextu z různých perspektiv aktuality o Vídni, především z oblasti kultury, hospodářství a politiky. Dalšími stěžejními body je jedenáct partnerských měst města Vídně ze střední, jižní a východní Evropy a také rozvoj Evropské unie.
 Články jsou psány v německém a anglickém jazyce.

Internetový "servis-portál"

Velký ohlas má přitom webový portál wien.at. Obsahuje okolo 130 000 stránek a patří tím k nejobsáhlejším v celém Rakousku. 15 000 z nich je redakčně neustále aktualizováno, zbývající obsah je estrahován z databanek, archivů a protokolárních zápisů. Jeden milión návštěvníků, tzv. unique clients, měsíčně pouze potvrzuje úspěch portálu wien.at. Velký úspěch má také takzvaný „virtuální úřad“ (virtuelles Amt) na vídeňském webovém serveru „wien.at“. Vedle informací o Vídni nabízí přes 600 stránek týkajících se úřadu a kolem 200 různých elektronických služeb, jako jsou rezervace termínů, objednání dokumentů nebo „e-platby“. Některé cesty na úřad je tak již možno vyřídit on-line. K nejoblíbenějším službám wien.at patří plán města a již zmíněný "virtuální úřad". Vídeňský webový servis je k dispozici i jako mobilní verze. 

Existuje jak v anglické verzi (wien.at/english), tak v bosenském, chorvatském, srbském a tureckém jazyce. Provoz portálu byl zahájen v květnu 1995. Na jaře 2010 byla stránka podrobena obsáhlé revitalizaci.

Pod wien.at spadá i „rk-rathauskorrespondenz“, která je po „Austria Presse Agentur APA“ největší tiskovou agenturou v Rakousku. „rk“ vznikla v roce 1861. Její předchůdkyně se jmenovala „Correspondenz Gall“, podle svého zakladatele Josefa Galla (1820–1898).inwien.at

Na podzim 2014 byl založen nový online portál města Vídně s názvem inwien.at. Nový webový portál inwien.at nabízí řadu reportáží, příběhů a rozhovorů z městského stylu života. Svým designem umožňuje optimální přístup z kteréhokoli koncového zařízení. Je koncipován ve stylu "social-media-newsroomu" a aktuální příspěvky různých mediálních kanalů ať již z facebooku, twitteru nebo youtubu jsou ihned k nakliknutí.

wienwillswissen.at

Ať mají vídeňští obyvatelé na město Vídeň jakýkoli dotaz, na platformě www.wienwillswissen.at, která byla založena na podzim 2014, jim bude zodpovězen. Ať se jedná o dotazy ohledně opatrovného či o informace pro učně. Nabídka ucelených informací a služeb města k tématům, které významně ovlivňují naše každodenní životy, zaujímá v rámci platformy centrální roli.

wien.at-videa

wien.at-videa ukazují již řadu let různorodost Vídně. Několikrát v týdnu jsou zajímavé příspěvky na portálu wian.at Video k nahlédnutí. Různorodost tkví v oblastech, které pokrývají politiku a hospodářství, přes události, umění a kulturu. Nelze ani opomenout videa na wien.at youtube kanálu.

Rádio, TV a tisková média

Rakouské mediální prostředí rádia, televize a tiskových médií prochází neustále proměnami. ORF i soukromí poskytovatelé jsou povětšinou spravovány ORS-skupinou. Poskytuje nejen infrastrukturu a techniku, ale poradenství. Noviny a časopisy čtou pravidelně dvě třetiny všech Rakušanek a Rakušanů. "Pressehandbuch", který spadá pod "Verband österreichischer Zeitungen" ("Svaz rakouských novin") nabízí přehled o mediálních datech a kontaktech na novinářky a novináře. Ve "Svazu rakouských novin" jsou rakouské noviny a časopisy uvedeny dobrovolně.

Interkulturní média

Ucelený přehled nelze kvůli širokému spektru a skutečnosti neustále nových vydání poskytnout. Jistý přehled nabídne nicméně odkaz na rakouský "Medienhandbuch" Migrace a Diverzita, vydaný M-Media, spolku, který se snaží zlepšit zpravodajství od migrantů a o migrantech a který se zasazuje o různorodost rakouské mediální scény.

redaktion