Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Medzinárodné organizácie

Viedeň ako medzinárodné mesto

Language

Medzinárodné organizácie

Medzinárodné organizácie so sídlom vo Viedni

Tradícia Viedne ako sídla medzinárodných organizácií siaha až do obdobia po druhej svetovej vojne. V roku 1951 prišla OSN so svojou pobočkou pomoci utečencom do vtedy dosť zničenej Viedne. Bola plná utečencov a vojensky obsadené štyrmi spojeneckými silami. Odvtedy našlo svoje sídlo vo Viedni 25 medzinárodných organizácií.

Viedeň sa tak stala hnacím motorom medzinárodnej diplomacie.

Najstaršou medzinárodnou organizáciou vo Viedni je UNHCR
Logo UNHCR

Na zmiernenie tragických osudov miliónov vyhnancov alebo utečencov v povojnovej Európe vytvorili Spojené národy v roku 1951 Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov - UNHCR. Tento zriadil v roku svojho založenia zastúpenie vo Viedni. Tým sa zaradila UNHCR medzi všetkými organizáciami OSN k najdlhšie pôsobiacej v Rakúsku. Hlavným dôvodom k zriadeniu trvalého sídla bolo: OSN chcela týmto spôsobom vo Viedni organizačne a finančne pomôcť prekonať utečeneckú biedu po druhej svetovej vojne.

Viac ako 2 milióny prisťahovalcov po roku 1945

Zároveň Spojené národy uznali a stále viac oceňovali výnimočnú geografickú polohu Viedne a Rakúska ako metropoly, miesta diania a rokovaní i ako útočiska. Podľa UNHCR Viedeň i Rakúsko boli po desaťročia po druhej svetovej vojne najdôležitejšou krajinou prvotného miesta príjmu utečencov a prisťahovalcov v Európe. Veľkú tradíciu Rakúska ako azylovej krajiny potvrdzujú i čísla UNHCR. Podľa UNHCR prišlo do Rakúska po roku 1945 celkovo viac ako dva milióny utečencov, takmer 700.000 ich tu zostalo, mnohí z nich našli vo Viedni nový domov.

Rakúsko sa inak štyri roky po vzniku UNHCR stalo slobodným a 14. decembra 1955 sa stalo plnohodnotným členom OSN. V roku 2005 oslávilo Rakúsko aj 50-ročné jubileum členstva v Spojených národoch.

1957: Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu IAEO prichádza do Viedne

Po nasledujúcich dvoch rokoch uznali Viedeň nielen ako medzinárodnú centrálu pri prekonávaní utečeneckého utrpenia povojnovej Európy, ale i ako metropolu pri zmierňovaní neustále vzrastajúceho atómového zbrojenia na celom svete. Proti tomuto malo pôsobiť založenie Úradu medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu IAEO v roku 1957. Mal byť centrom medzinárodnej kooperácie v oblasti nukleárnej energie a mal zabezpečovať predovšetkým jej mierové využívanie. Od počiatku vystupoval ako organizácia - “atóm mieru”. V lete roku 1957 bol založený prvý prípravný výbor. Ten sa v roku 1957 presťahoval do Viedne a mal svoju prvú kanceláriu v Hudobnej akadémii v centre mesta. Pri tónoch študentov hudby a členov orchestra, ktorí tam nacvičovali hudobné diela, pracovali atómoví dozormi. Prvá všeobecná konferencia IAEO sa uskutočnila 23. októbra 1957 v Konzerthause. Odvtedy sa IAEO rozrástla na jednu z popredných organizácií OSN s približne 2.500 spolupracovníkmi z viac ako 90 štátov sveta. V roku 2005 dostala i Nobelovu cenu za mieru.

CTBTO – Kontrola atómových zbraní

Do Viedne prišli i ďalší kontrolóri atómovej energie. Medzi nimi i takzvaná Prípravná komisia organizácie vytvorenej zmluvnými štátmi Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). Táto z Viedne dohliada na to, či sa skutočne na celom svete neporušujú zákaz testov atómových zbraní. Takisto či sa neuskutočňujú iné ilegálne nukleárne explózie.

1965: OPEC sa presídľuje do Viedne
Logo OPEC

V polovici 60-tych rokov sa pozícia Viedne ako svetového sídla medzinárodných organizácií natoľko posilnila, že i najväčšie hospodárske spolky ako Organizácia krajín vyvážajúcich ropu OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) sa rozhodla presídliť do Viedne. Bola založená v roku 1960 v Bagdade. Jej cieľom bolo vytvorenie ropného kartelu ako protiváhy k medzinárodnému ropnému koncernu.

V prvých piatich rokoch svojej existencie mala OPEC svoje sídlo vo švajčiarskej Ženeve. 1. septembra 1965 sa presídlila do Viedne. V roku 2005 tu oslávila 40-ročné jubileum pôsobenia. V roku 1976 vytvoril OPEC vo Viedni svoj vlastný fond. Tento poskytuje rozvojovým krajinám výhodné pôžičky alebo z nich zabezpečuje humanitárnu pomoc.

1967: UNIDO umiestňuje svoje hlavné pôsobisko do Viedne

Pomoc hospodárskemu vzostupu najchudobnejších krajín sveta: tomuto cieľu sa vo všeobecnosti upísala Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Bola založená 17. novembra 1966, v decembri toho istého roku ju jej prvý riaditeľ Egypťan Helmi Abdel-Rahmanom presídlil do Viedne. V roku 1967 sa potom celý štáb UNIDO presťahoval z New Yorku do rakúskeho hlavného mesta. Od 1. januára 2015 má UNIDO 169 členských štátov.

1979: Výstavba UNO-City vo Viedni

Veľký zlom Viedne v rámci medzinárodnej diplomacie nastal koncom 70-tych rokov výstavbou takzvaného mesta OSN (UNO-City), konkrétne centra Vienna International Centre (VIC). Ten nasledoval rozmach a zároveň otvorenie sa svetu. Rozmach architektonickej modernizácie Viedne predovšetkým na druhom brehu Dunaja. Otvorenie sa svetu predovšetkým tým, že sa Viedeň po New Yorku a Ženeve stala tretím sídlom OSN, k nemu sa neskôr pridalo Nairobi v Afrike ako štvrté centrum Spojených národov.

Viedenská UNO City na Starom Dunaji

Vienna International Centre, nazývaná aj UNO-City, je popri New Yorku, Ženeve a Nairobi jedným zo sídiel Organizácie Spojených národov. Viacjazyčné prehliadky informujú o práci Organizácie Spojených národov: www.unvienna.org

Výstavba UNO-City sa stala vo všetkých relevantných aspektoch rakúskym projektom. Inicioval ho počas svojej éry už zosnulý, dlhoročný sociálno-demokratický spolkový kancelár Bruno Kreisky (1911 – 1990). Stavbu navrhol rakúsky architekt Johann Staber. Výrazná je dodnes jeho základná ypsilonová forma. VIC bolo odovzdané vtedajšiemu rakúskemu generálnemu sekretárovi OSN Kurtovi Waldheimovi 23. augusta 1979. 1. januára 1980 sa OSN formálne presťahovala do “United Nations Office at Vienna (UNOV)”.

Pred štvrťstoročím bola výstavba UNO-City kritizovaná predovšetkým ako vyhadzovanie peňazí. Dnes je však jeho význam pre medzinárodnú Viedeň všeobecne uznávaný. Je symbolom otvorenia sa Viedne svetu ako významného centra medzinárodnej diplomacie. Vo Viedni sa odvtedy rozhoduje o svetovej politike, predovšetkým o ropných otázkach, atómovej kontrole, rozvojovej a utečeneckej pomoci ako aj o otázkach protidrogovej politiky.


Podľa oficiálnych údajov sú ročné výdavky VIC, ktoré idú do hospodárstva Viedne a Rakúska, okolo 360 mil. euro. Viac ako 5.000 ľudí tam našlo prácu, medzi nimi asi tretina Rakúšanov. Celkovo získal imidž Viedne ako významného centra medzinárodnej diplomacie ďalší rozmach.

Dynamický vývoj 1979 – 2006

Od výstavby UNO-City sa sídla medzinárodných organizácii vo Viedni dynamicky rozrastajú.

- Už v septembri 1979 sa Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) presťahovala do Viedne.

- Od roku 1993 sídli vo Viedni Kancelária kozmickej agentúry OSN (UNOOSA) usídlila vo Viedni. Stará sa predovšetkým o mierové využívanie vesmíru.

- V 90-tych rokoch sa Viedeň stala svetovým centrom pre protidrogovú politiku OSN. Základom je kontrolný drogový program UNDCP z roku 1991. V roku 1997 bol poverený bojom proti drogovej kriminalite. V októbri 2002 sa toto úradné miesto premenovalo na UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Od roku 1995 je Viedeň sídlom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Založená bola na základe záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) z roku 1975.

Kancelária spolupracuje i s nezávislým medzinárodným úradom pre kontrolu narkotík INCB. Jej cieľom je, dohliadť na pestovanie, produkcia a využívanie drog len na medicínske a vedecké účely a aby sa chemikálie nepoužívali na ilegálnu produkciu drog. Úrad má 13 členov.

Od vstupu platnosti dohody o ochrane Dunaja v roku 1998 sa o jej uplatnenie stará vlastná Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (IKSD). Sídlom je Viedeň. Spoločný cieľ: Udržať Dunaj čistým a využívať ho na dopravu s ohľadom na životné prostredie.

Viedeň získa Kancelárie európskej agentúry pre kozmonautiku ESA (European Space Agency)
Logo ESA

Na námestí Schwarzenbergplatz bol v polovici septembra 2005 európskou agentúrou pre kozmonautiku ESA a Rakúskom vytvorený európsky inštitút pre svetovú vesmírnu politiku (European Space Policy Institute, ESPI).

Inštitút by mal pracovať ako nezávislý think-tank pre európsky a svetový vesmírny výskum. Vo všeobecnosti má byť nové zariadenie prístupné vesmírnym výskumom z celého sveta a slúžiť pre mienkotvorbu i ako študijné pracovisko.

V roku 2006 otvorila EIB regionálnu kanceláriu vo Viedni

V roku 2006 otvorila Európska investičná banka (EIB), domovská banka EÚ so sídlom v Luxembursku, regionálnu kanceláriu vo Viedni. Viedenská kancelária EIB podporuje v rámci nového programu EU Jaspers (Joint Assistance for Preparing Projects in European Regions) vznik a vývoj projektov v nových členských štátoch zo štrukturálnych a kohéznych fondov. Okrem toho funguje aj ako koordinačné miesto pre financovanie veľkoprojektov, predovšetkým v rámci výstavby transeurópskych sietí (TEN).

EIB je vo vlastníctve členských štátov EÚ a najväčšou verejnou rozvojovou bankou sveta.

Agentúra EÚ pre dohľad nad dodržiavaním základných ľudských práv vo Viedni

Od roku 2007 sa vo Viedni nachádza aj Agentúra Európskej Únie pre základné ľudské práva (FRA). Táto komisia expertov dohliada na ochranu základných ľudských práv v Európe. Agentúra pre základné práva EÚ vznikla z Európskeho pozorovacieho pracoviska pre rasizmus a xenofóbiu (EUMC), ktoré malo  svoje sídlo vo Viedni. Medzičasom došlo k podstatnému rozšíreniu úloh. EUMC smel iba zaznamenávať výskyt rasizmu a xenofóbie. Mandát FRAU bol rozšírený chartou základných ľudských práv Európskej únie Europäischen Union, ktorá vstúpila do platnosti koncom roka 2009 spoločne s reformnou zmluvou z Lisabonu. Odvtedy má za úlohu prispievať k ochrane základných práv EÚ.

Agentúra pre základné práva spracúva pre EÚ správy a štúdie, poukazuje takto na nedostatky a ponúka ich riešenia. FRAU vo Viedni nie je príslušná pre individuálne sťažnosti na porušovanie základných práv. To zostáva úlohou Európskeho súdneho dvora pre ľudskké práva v Štrasburgu. 

redaktion