Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Město vědy a výzkumu

Věda/Výzkum

Language

Město vědy a výzkumu

Jak se vyjádřil primátor Dr. Michael Häupl, je pro město důležité, aby bylo úspěšné v konkurenci věd, idejí, ducha a kreativity, a zajistilo tak v budoucnu vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Zkrátka: Cílem je učinit z Vídně hlavní město výzkumu ve střední a východní Evropě.

Vídeň představuje nyní se svými více než 190 645 vysokoškolskými studenty na státních i soukromých univerzitách a odborných vysokých školách jedno z největších univerzitních měst v německy mluvícím prostoru. Vídeň je jedním z nejstarších univerzitních měst Evropy - vídeňská univerzita slaví v roce 2015 své 650. jubileum - a tím také městem vědy a výzkumu.

V akademickém roce 2014/15 čítá Vídeň 173 283 studentů na státních univerzitách, z toho přes 50 % žen. 123 250 studujících pochází z Rakouska. Po Universität Wien je nejvíce navštěvována Lékařská, Technická a Ekonomická univerzita. Univerzita hudebních a můzických umění ve Vídni představuje s počtem 1 300 studentů nejmenší vzdělávací instituci. Na soukromých vysokých školách studovalo v roce 2013 3 404 osob. Z akademického roku 2013/14 vzešlo ve Vídni (včetně soukromých univerzit) celkem 18 036 absolventů, 1 300 studentů dostudovalo pak na soukromých vysokých školách.

S devíti veřejnými a sedmi soukromými univerzitami, jakož i se šesti vysokými odbornými školami a více jak tisícovkou mimouniverzitních výzkumných institucí nabízí Vídeň rozmanité vzdělávací a výzkumné prostředí.

Globusy a dalekohledy vystavené v muzeu Globenmuseum
Parabolický zrcadlový reflektor v Kuffner planetáriu

Z Vídně až do vesmíru: ať už z Uranie, Kuffner planetária nebo z Globenmusea. Vše je možné

Boom odborných vysokých škol FHS

Vídeňské odborné vysoké školy absolvovalo ve studijním roce 2013/2014 12 721 studentů.  Počet studujících na odborných vysokých školách FHS sice během posledních deseti let razantně vzrostl, ale i tak zůstává oproti univerzitám ještě v menšině.  Obzvláště oblíbené jsou na odborných vysokých školách hospodářské studijní programy, technické a inženýrské obory.

Vídeňská univerzita: dlouhá historie - velké úspěchy

Vždyť již devět badatelů, jejichž kariéra je úzce spjata s Univerzitou Vídeň, získalo Nobelovu cenu, jmenovitě ušní lékař Robert Bárány (1914 Nobelova cena za medicínu), psychiatr Julius Wagner-Jauregg (1927 Nobelova cena za medicínu), chemik Hans Fischer (1930 Nobelova cena za chemii), imunolog Karl Landsteiner (1930 Nobelova cena za medicínu), fyzik Erwin Schrödinger (1933 Nobelova cena za fyziku), fyzik Viktor Franz Hess (1936 Nobelova cena za fyziku), fyziolog a farmakolog Otto Loewi (1936 Nobelova cena za medicínu), biolog Konrad Lorenz (1973 Nobelova cena za medicínu) a národohospodář Friedrich A. von Hayek (1974 pamětní Nobelova cena za ekonomii).

Lékař odborník přednáší posluchačům
Prapory před Vídeňskou lékařskou univerzitou

Lékařský výzkum má ve Vídni dlouholetou tradici a stále patří ke špičce

Dnešní postavení Vídně jako výzkumného centra

Vídeň představuje díky svým 1 329 vědeckým institucím centrum rakouského výzkumu.  Více jak 35 000 lidí se nachází ve firmách a výzkumu. S více jak dvěmi miliardami eur, které jsou každoročně do výzkumu investovány, Vídeň udává směr v oblasti výzkumu. Těžištěm podpory výzkumu jsou silné oblasti jako Life Sciences, kreativní průmysl, informační a komunikační technologie (IKT) a doprava a logistika.

Vídeňská výzkumná kvóta (podíl výdajů na výzkumna HDP) přesahující tři procenta přesahuje rakouský průměr 2,77 procenta (stav leden 2011).

Nová špičková technologická centra

Posuzujeme-li výzkumné a vývojové úkoly veřejného sektoru v procentech hrubého domácího produktu, zaujímá Vídeň mezi evropskými městy čtvrté místo.

Vyplývá to ze skutečnosti, že Vídeň je pro univerzity a mimouniverzitní výzkumná zařízení, jako je např. Rakouská akademie věd (Österreichische Akademie der Wissenschaften, ÖAW) – měřeno její velikostí – nadproporcionálně významná lokalita. Vídeň od roku 1997 investovala na 400 milionů eur do projektů v oblasti technologií a vytvořila rovněž nová high-tech centra, jako je Tech Gate Vienna, první vídeňský vědecký a technologický park na druhé straně Dunaje u UNO-City, Business a Science Park TECHbase v městské části Floridsdorf, Business & Research Center na náměstí Höchstädtplatz, Campus Vienna Biocenter a Media Quarter Marx.

Perspektivy pro mladší vědecké pracovnice a pracovníky

„Podpora vynikající úrovně věd v projektech viditelného rozsahu“ a „posilování silných stránek“ – to jsou motta Vídeňského fondu pro vědu, výzkum a technologie (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, WWTF), založeného primátorem Dr. Michaelem Häuplem a DDr. Bernhardem Görgem v roce 2001. (Viz foto; Dr. Häupl společně s viceprimátorem Seppem Riederm, ředitelem Wiener Wirtschaftsförderungsfornds Berndem Riesslandem a ředitelem WWTF Miachelem Stampferem). Fond může počítat s ročním rozpočtem v průměru 7 milionů eur dodatečných subvencí pro výzkum ve Vídni.

K tomu je nutné připočíst subvence Centra pro inovace a technologie (Zentrum für Innovation und Technologie, ZIT), které se již dříve etablovalo jako technologická agentura Vídně a podporuje technologie v podnikatelském sektoru. WWTF tak přispívá k rozvoji kritických veličin výzkumu ve Vídni, k intenzivnějšímu propojení vídeňských výzkumných zařízení a výzkumných skupin, zejména v rámci mezinárodních partnerství, a k využívání střednědobého potenciálu ve Vídni. Kromě toho posiluje význam výzkumných zařízení, která na sebe váží podniky s velkými výzkumnými potřebami.

Mimoto byl fondem WWTF založen program na podporu výzkumu mladých vědců „Vienna Research Groups for Young Investigators“, jehož působnost je v důležitých oblastech vídeňského výzkumu. V roce 2015 sází Agentura pro technologie města Vídně na informační a komunikační technologie (IKT). Tyto představují celkem s 5 700 podniky, 55 000 zaměstnanci a více jak 17 miliardami eur obratu ročně ústřední sílu vídeňské ekonomiky.  

Ve srovnání s ním se ZIT ujímá podpory podnikového výzkumu a inovací ve Vídni a veřejně účinné tržní propagace těchto aktivit (např. prostřednictvím udílení ceny Content Award).

Usměvavý chlapec s hračkou a dívka s mikroskopem

Výzkum a věda také pro ty nejmenší

Výzkum pro všechny

Vídeňští výzkumníci vyvíjejí očkovací séra a analyzují hospodářský vývoj. Vídeňské děti zkoumají na dětské univerzitě "Kinderuni", zda umí Nemo mluvit, v prostoru "math.space" se přestávají bát matematiky. Vídeňské série přednášek "Wiener Vorlesungen" sbližují vědce a občany. Od jejich zahájení v roce 1987 se cca 550 000 posluchačů zúčastnilo více než 1 200 přednášek, prezentovaných celkem 5 000 přednášejícími. Program vídeňských lidových univerzit VHS " Univerzita se setkává s veřejností“ umožňuje obyvatelům Vídně navštěvovat přednášky vysokoškolských profesorek a profesorů a diskutovat se slavnými vědkyněmi a vědci o jejich tezích. Nenásilnému způsobu zprostředkování vědy a výzkumu se věnuje i festival vědy. Po velkých úspěších festivalu na náměstí před radnicí (Rathausplatz) a v Prátru a Naschmarktu, bylo tématem vědeckého festivalu v roce 2015  vybráno téma "From Science to Products". 

Vídeň v evropském výzkumném prostoru

Účast města Vídně na rámcových výzkumných programech EU je pozoruhodná. Vídeň boduje i v celorakouském pohledu díky největší tématické rozmanitosti, jakož i v oblastech "Information Society Technologies" a "Life sciences, genomics and biotechnology for health". Zatímco se Rakousku podařilo získat z minullého výzkumného podpůrného programu Evropské unie (2007 - 2013) zpět celkem 1 miliardu, má spolková země zpět získat z běžícího programu "Horizon 2020" až 1,5 miliardy. 

Vedle celoevropské výzkumné spolupráce má zváštní význam spolupráce v regionu Centrope. Bohatá spolupráce mezi univerzitami, podniky a výzkumnými sítěmi nabízí potenciál pro stálý modernizační a výkonnostní impulz ve vědě, výzkumu a inovace v regionu.

Vídeňská škola pro klinický výzkum (Vienna School of Clinical Research) má za cíl etablování „Centra Excellence“ pro školení v klinickém výzkumu stejně jako podporu klinického výzkumu. Lékařům a lékařkám především z oblasti střední a východní Evropy stejně jako ze Středního východu a rozvojových zemí by měly být zprostředkovány poznatky odpovídající EU-standardům. 

Návrh budovy Media Quarter Marx 3

Jedna ze tří budov centra Media Quarter Marx

Uprostřed Evropy

Vhodná poloha Vídně uprostřed Evropy se z hlediska výzkumu a technologií potvrzuje v takzvaných silných oblastech. Jedná se o tzv. life sciences (biotechnologie a oblast farmacie), matematiku, informační a komunikační technologie (IKT), kreativní průmysl, automobilový průmysl, dopravu & logistiku.

Vídeň sice v oblasti biověd zatím není lokalitou světového významu, vystupuje však již jako hráč v evropské lize. Zaměstnanost v biovědách ve Vídni v uplynulých letech výrazně rostla. Vedle již dlouhodobě usazených mezinárodních koncernů ve Vídni jako např. Baxter a Boehringer Ingelheim vznikla od 90. let i dynamická "Life Science" scéna. Podle aktuální studie existuje ve Vídni v současnosti 588 podniků z oboru "Life Sciences". 378 z nich působí ve vědě a výzkumu, výrobě i na straně dodavatele, poskytovatele služeb a v prodeji v oblastech biotechnologií a farmacie, a lékařské techniky.   Centrem biověd jsou mimo jiných v oblasti bio-nanotechnologie nový komplex Austrian Institute of Technology (AIT) sídlící v Muthgasse a rakouský nějvětší Standort pro biovědy s více než 1 400 vědeckými pracovníky z více než 40 zemí Campus Vienna Biocenter sídlící v Bohrgasse.

Naproti tomu mají IKT ve Vídni nejširší základnu, město je již nyní jednou z největších evropských IKT-lokalit s velkým nárůstem zaměstnanosti.

Návrh budovy hospodářské univerzity

Nový kampus hospodářské univerzity Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) podle návrhu architekty Zahy Hadid

Vzdělání a technika

Technická univerzita Vídeň představuje s 3 000 výzkumnými pracovníky a více jak 27 000 studenty největší výzkmné a vzdělávací středisko v oboru technika a přírodní vědy v Rakousku. Až do slavností 200. výročí (listopad 2015) se vyvíjí Technická univerzita na historicky zakořeněném místě v moderní městský kampus: Projekt "TU Univercity 2015" vytváří optimální rámcové podmínky pro kolegy a studenty, i pro středisko výzkumu Vídně. Optimalizační opatření připravují cestu pro spinn-off a synergie a domácí ekonomiku, 

redaktion