Font size:

Language:

wieninternational.at

Vienna´s weekly European journal

Nemzetközi szervezetek

Bécs nemzetközi kapcsolatai

Language

Nemzetközi szervezetek

Bécs - nemzetközi szervezetek székhelye

Bécs tradicionálisan nemzetközi szervezetek székhelye, röviddel a második világháború után, 1951-ben, az akkor még nagyrészt romos városban nyitotta meg az ENSZ menekültügyi szervezetének kihelyezett irodáját. Bécs tele volt menekültekkel és a négy szövetséges hatalom megszállása alatt állt. Azóta több mint 25 nemzetközi szervezet telepedett le a városban.

Ily módon Bécs a nemzetközi diplomácia egyik fontos színhelyévé vált.

Az UNHCR a legrégebbi nemzetközi szervezet Bécsben
UNCHR-logó

A nemzetközi közösség 1951-ben megalapította az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát, az UNHCR-t, hogy enyhítse az elüldözöttek és menekültek millióinak szenvedéseit a háború utáni Európában. A Főbiztosság még az alapítás évében saját képviseletet nyitott Bécsben. Ily módon az UNHCR rendelkezik az összes ENSZ-szervezet közül a legrégebbi bécsi képviselettel. Azért Bécset választották helyszínül, mert az ENSZ így kívánt Bécsnek anyagi és szervezeti támogatást nyújtani a háború után a szükséget szenvedő menekültek megsegítésében.

Több mint kétmillió menekült 1945 óta

A nemzetközi közösség ugyanakkor elismerte és egyre inkább méltányolta Bécs mint nagyváros és egyben Ausztria földrajzi helyzetét: középpont, találkozások helyszíne és menedék. Amint azt az UNHCR maga is hangsúlyozza, Bécs és Ausztria a második világháborút követően évtizedeken keresztül egész Európában a menekültek és kivándorlók első és legfontosabb állomása volt. A menekültek befogadásának hagyományát Ausztriában az UNHCR számai is alátámasztják: 1945 óta több mint kétmillió menekült érkezett Ausztriába – csaknem 700 ezren itt is maradtak, közülük sokan Bécsben leltek második otthonra.

Ausztria egyébiránt az UNHCR alapítása után négy évvel felszabadult és 1955. december 14-én az ENSZ teljes jogú tagjává vált. 2005-ben ünnepelte ENSZ-tagságának 50. évfordulóját.

1957: Az Atomenergia Szervezet (IAEO) Bécsbe települ

Két év múlva a Nemzetközi Közösség nemcsak Bécsnek a menekültek háború utáni helyzetének javításában játszott szerepét ismerte el, hanem a fokozódó atomfegyverkezési verseny enyhítése érdekében Kelet és Nyugat határán fekvő városként kifejtett fáradozását is. 1957-ben a fegyverkezési verseny éleződése ellen hozták létre a Nemzetközi Atomenergia Hivatalt, az IAEO-t. A szervezet feladatául kapta, hogy a nukleáris energia terén való együttműködés központjává váljék és elsősorban annak békés felhasználását biztosítsa. A szervezet kezdettől fogva az „atom a békéért“ mottó jegyében tevékenykedett. 1957 nyarán életre hívtak egy előkészítő bizottságot. Ez 1957 augusztusában Bécsbe költözött és irodáját először a belvárosi Zeneakadémia épületében működtette. Az atom őrzői zenei kísérettel dolgoztak, mivel ott gyakoroltak a zenésznövendékek és a zenekari tagok. Az IAEO első közgyűlését 1957. október 23-án a Konzerthaus-ban rendezték meg. Azóta az IAEO az ENSZ egyik fő szervezetévé nőtte ki magát, több mint 90 országból közel 2500 munkatársa van. 2005-ben elnyerte a béke Nobel-díjat is.

CTBTO Atomfegyver-ellenőrzés

További atomfegyver-ellenőrök költöztek Bécsbe, köztük a CTBTO, az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete Előkészítő Bizottság. Ez Bécsből kiséri figyelemmel, hogy szerte a világon valóban nem hajtanak-e végre tiltott atomfegyver-kisérleteket, vagy egyéb illegális nukleáris robbantásokat.

1965: Az OPEC Bécsbe helyezi át székhelyét
OPEC-logó

A hatvanas évek közepére Bécs nemzetközi szervezetek székhelyeként annyira jelentőssé vált, hogy egy nagy gazdasági szervezet, az OPEC, a Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete is úgy döntött, hogy Bécsbe költözik. 1960 szeptemberében Bagdadban azzal a céllal alakult meg, hogy ellensúlyt teremtsen a nemzetközi kőolaj-konszernekkel szemben.

Fennállásának első öt évében az OPEC főhadiszállása a svájci Genfben volt. 1965. szeptember 1-jén helyezte át székhelyét Bécsbe. 2005-ben ünnepelte ottani 40. jubileumát. 1976-ban létrehozta a szintén bécsi központú OPEC-alapot. Ez elsősorban a fejlődő országoknak ad kedvező hiteleket, illetve humanitárius segítséget is nyújt.

1967: Az UNIDO beköltözik bécsi főhadiszállására

Segíteni a világ legszegényebbjeinek – ezt a célt tűzte ki maga elé az UNIDO, az ENSZ ipari fejlődésre szakosodott szervezete. 1966. november 1-jén alakult meg, első igazgatója az egyiptomi Ibrahim Helmi Abdel-Rahman lett és még ugyanabban az évben úgy döntött, hogy főhadiszállását Bécsben rendezi be. 1967-ben a teljes UNIDO-személyzet átköltözött New York-ból az osztrák fővárosba. 2015 január 1-je óta az UNIDO-nak 169 tagállama van.

1979: Felépül a bécsi UNO-City

Bécs számára a Kelet és Nyugat közötti, nemzetközi diplomáciai közvetítő platform szerepében a legnagyobb áttörést a 70-es évek végén az úgynevezett UNO-City, a „Vienna International Centre (VIC)“ megépítése hozta meg. Ez jelentette a felvirágzás kezdetét és a nyitást a világra. A fellendülés kezdete az építészetre gyakorolt modernizálási impulzusban nyilvánult meg - főleg a Duna túlsó partján - a világra való nyitás pedig elsősorban azáltal következett be, hogy Bécs így – New York és Genf mellett – az ENSZ harmadik székhelyévé vált. Ehhez csatlakozott később Nairobi az Egyesült Nemzetek Szervezetének negyedik központjaként.

A bécsi UNO-City az Duna partján

Az UNO-Citynek is nevezett Vienna International Centre New York, Genf és Nairobi mellett az Egyesült Nemzetek negyedik székhelye. Az ENSZ munkájával többnyelvű vezetések alkalmával  ismerkedhetünk meg: www.unvienna.org

Az UNO-City felépítése minden lényeges szempontból osztrák projekt volt, amelynek gondolata a hosszú éveken keresztül kormányzó, időközben elhunyt szociáldemokrata szövetségi kancellár, Bruno Kreisky (1911-1990) idején született meg. Az épületet Johann Staber osztrák építész tervezte. Ma is szembeszökő a jellegzetes, Y-alakú alaprajz. A VIC-t végül 1979. augusztus 23-án az akkori osztrák ENSZ-főtitkárnak, Kurt Waldheimnek adták át. Az ENSZ 1980. január 1-én formálisan is beköltözött a hivatalosan „United Nations Office at Vienna (UNOV)“ nevű komplexumba. 

Negyed századdal ezelőtt az UNO-City építését pénzpocsékolásnak tartották a bírálók. Ma már azonban Bécs nemzetközi szerepvállalása miatt is elismerik a jelentőségét. Az UNO-City Bécsnek a világra való nyitottságát jelképezi, azt, hogy a város a nemzetközi diplomácia egyik legjelentősebb központjává vált. Azóta Bécsben futnak össze a világpolitika szálai, különösen a kőolaj-termelés, az atomfegyver-ellenőrzés, a fejlődő országok és a menekültek megsegítése, valamint a drogellenes politika terén.

Hivatalos adatok szerint a VIC-re jutó összes kiadásból kb. 360 millió euró kerül vissza Bécs és Ausztria gazdaságába. Több mint 5000 embernek nyújt munkahelyet, akiknek közel egyharmada osztrák. Összességében hatalmasat lendített Bécsnek mint a nemzetközi dpiomácia központjának imázsán.

Dinamikus fejlődés 1979 és 2006 között

Az UNO-City megépülése óta egyre több nemzetközi szervezet költözött Bécsbe. 

- Már 1979. szeptemberében Bécsbe költözött az UNCITRAL, az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelemjogi Bizottsága. Ez a szervezet gondoskodik a nemzetközi kereskedelem jogi biztonságáról. 

- 1993-ban költözött Bécsbe az UNOOSA, az Egyesült Nemzetek Szövetségének Űrügyi Hivatala. Fő feladata a világűr békés használata.

- A 90-es években Bécs lett az ENSZ drogellenes politikájának központja is. Ennek alapjául az ENSZ 1991-ben elfogadott Kábítószer-ellenőrző Programja (UNDCP) szolgál. 1997-ben megbízták a kábítószeres bűnözés elleni küzdelemmel is. 2002 októbere óta a hivatal neve: Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC).  Az iroda az ENSZ kormányoktól független Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Tanácsával (INCB) is együttműködik. Ennek célja, hogy a kábítószerek termesztése, termelése és felhasználása csak orvosi és tudományos célokra korlátozódjék és ne használjanak fel vegyszereket drogok illegális előállítására.

1995 óta Bécsben székel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (OSZE), mely eredetileg a Helsinki Záróokmány kapcsán tartott biztonsági és együttműködési konferenciából (KSZE) indult ki 1975-ben.

- A Duna védelméről szóló egyezmény 1998-as hatályba lépése óta egy külön Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (IKDS) gondoskodik annak megvalósításáról. A Bizottság székhelye Bécs. A közös cél: a Duna tisztán tartása és szállítóútként való környezetbarát használata.

Bécsbe költözik az ESA űrhivatal
ESA-logó

A Schwarzenberg téren 2005 szeptemberében nyílt meg az ESA (Európai Űrügynökség) és Ausztria által létrehozott ESPI (Európai Világűrpolitikai Intézet).

Feladata, hogy független „gondolatgyárként” tevékenykedve Európa és a világ űrpolitikáját segítse. Az új intézmény a Föld összes világűrkutatója előtt nyitva áll és véleményvezéreknek, valamint tanároknak szolgál információkkal.

2006-ban regionális irodát nyit Bécsben az EIB

2006-ban az Európai Beruházási Bank (EIB), az EU luxemburgi székhelyű „házi bankja” regionális irodát nyitott Bécsben. A bécsi EIB-iroda az EU új ingyenes tanácsadási programjával, a „Jaspers”-szel (Joint Assistance for Preparing Projects in European Regions) foglalkozik, amely a strukturális és kohéziós alapokhoz való hozzáférésben segíti az új tagállamokat. Ezen túlmenően nagyberuházások – főleg a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN) – finanszírozásában játszik koordinátori szerepet.

Az EIB az EU tagállamainak tulajdona és a világ legnagyobb köztulajdonú fejlesztési bankja.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Bécsben

2007 óta Bécs ad otthont az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) is. Ez egy tudományos bizottság, amely az alapvető jogok védelmét felügyeli Európában. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének előfutára a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (EUMC) volt, melynek székhelye szintén Bécsben volt. Az EUMC csak a rasszizmus és az idegengyűlölet megjelenését figyelhette, azonban az EU Alapjogi Chartája által, amely 2009 végén a Lisszaboni Szerződéssel egyidőben lépett életbe, az FRA felhatalmazása is kiépült. Azóta jelentősen hozzájárul a Európai Uniós alapjogok védelméhez.

Az Alapjogi Ügynökség az EU számára jelentéseket és tanulmányokat készít és ezáltal felhívja a figyelmet a problémákra és megoldásokat javasol. Az ügynökségnek azonban nincs felhatalmazása arra, hogy az alapjogok megsértésével kapcsolatos egyéni panaszokat vizsgáljon ki. Ez az Emberi Jogok Európai Bíróságának feladata Strasbourgban.

redaktion